Aydınlatma Bildirimi


Değerli Katılımcılarımız,

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Firma”, “Firmamız” veya “Samet”) olarak, yeni nesil ürünlerimizi 5 ay boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinde tüm iş ortaklarımız ve kullanıcılarımız ile buluşturmak amacıyla “SAMET Masters Club, Mobilyanın Üstatları Buluşuyor” isimli organizasyonu (“Organizasyon”) düzenliyoruz. Organizasyonumuz, 5 ay boyunca 48 ilde 56 noktayı ziyaret edecek ve Samet tırının ilk durağı, 16 Nisan’da Diyarbakır olacak. Organizasyon kapsamında, fonksiyonelliği sofistike tasarım ile buluşturduğumuz ürünlerimizi, iş ortaklarımızın ve üreticilerimizin yanı sıra, evde kendi mobilyasını yapan son kullanıcılara da tanıtmak istiyoruz.

Sizin de katılımcı olarak yer aldığınız Organizasyonumuz kapsamında sizlerle tanışırken elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve tam bir gizlilikle muhafazasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.
Firmamız tarafından bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri ile veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında bilginize sunuyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, sizleri ayırt edici ve belirlenebilir kılan her türlü kişisel bilginizi ifade etmektedir. Bu kapsamda, Organizsyon’da sizden aşağıdaki bilgileriniz toplanacak ve işlenebilecektir:

Adınız-Soyadınız, Mesleğiniz, E-posta adresiniz ve Telefon numaranız


Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?


Firmamız, kişisel verilerinizi:

* Sizlere güncel bilgiler, kampanyalar, satış fırsatları ve yeniliklerimiz hakkında bilgi vermek için sizinle iletişim kurabilmek,

* Ürünlerimizin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirebilmek,

* Organizasyonumuz ve gelecekte düzenleyeceğimiz diğer etkinliklerimiz hakkında gerekli duyuruları ve bilgilendirmeleri yapabilmek,

* Siz katılımcılarımızın özel olarak ilgilendiği ürün gruplarımız hakkındaki inovasyonlar, indirimler gibi bilgileri sizlere iletebilmek,

* Yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek  

amaçlarıyla toplayacak, işleyecek ve muhafaza edeceğiz. Kişisel verileriniz, bu bağlamda, işlenme amaçları için gerekli olan süre ve her hâlükârda ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca ve de yalnızca bu amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

* Stratejik Pazarlama Departmanımıza bağlı Müşteri İlişkileri, Sosyal Medya ve Teknik Tanıtım birimlerimiz,

* Tüm Satış Departmanlarımız,

tarafından işlenecektir.


Kişisel Verilerinizi İş Ortaklarımızla Paylaşabilir miyiz? Neden Paylaşırız?


Firmamız, kişisel verilerinizi Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve bu mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak Firmamızın iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, ilgilendiğiniz ürün kategorileri ile ilgili olarak size en yakın bayiimizin yardımcı olmasını sağlamak; talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek; ürünlerimiz ile ilgili şikayet, değişim ve sair taleplerinizle ilgili olarak sizlerle iletişim kurabilmek ve müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde sağlayabilmek; vergisel ve hukuki yükümlülüklerimiz başta olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve Firmamızın ticaret, pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, grup şirketlerimize aktarabiliriz. Kişisel verilerinizi bu surette üçüncü kişilere aktarmadan önce ise, mutlaka ilgili kişilerden gerekli gizlilik taahhütlerini ve güvenceleri sunmalarını talep ediyoruz.   

Bununla birlikte, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ilgili resmi ve idari kurumlara ya da yargı mercilerine kişisel verilerinizi aktarmamız gerekebilecektir.


Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz? Hukuki Sebeplerimiz Neler?


Firmamız, “SAMET Masters Club, Mobilyanın Üstatları Buluşuyor” isimli organizasyonumuza katılımınız esnasında karşılama masamıza gelerek:

* “Müşteri Bilgi Formu”nu doldurarak yetkililerimize vermeniz suretiyle formda yer alan verileriniz fiziksel ortamda veya

* Yetkililerimizle şifahen paylaşacağınız kişisel verilerinizin dijital panel marifetiyle kaydedilmesi suretiyle dijital ortamda toplamaktadır. Fiziksel ortamda topladığımız verileriniz de, daha sonra ilgili bilgi işlem sistemlerimize girilerek dijital ortamlarımıza aktarılmakta ve muhafaza etmektedir.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen yöntemler aracılığıyla ve Firmamız yetkililerinin size sunacağı “Açık Rıza Beyanını” imzalayarak onay vermeniz halinde, açık rıza vermiş olmanız hukuki sebebine dayanarak işleyeceğiz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?


Siz katılımcılarınız, işbu Aydınlatma Bildirimizi okumanız ardından bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin:

* İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurtdışında aktarım yapılıp yapılmadığını ve kimlere yapıldığını bilme,

* Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

* Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenerek münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kanuna aykırı olarak işlenmişse, uğradığınız zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan bu haklarınızı, http://mobilyaninustatlari.samet.com.tr web sitemizde bulunan iletişim formlarını doldurarak, http://mobilyaninustatlari.samet.com.tr web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden posta veya kvkk@samet.com.tr adresine e-posta göndererek ilgili talebinizi belirtmek suretiyle Firmamıza ileterek kullanabilirsiniz. Talepleriniz Firmamızca en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No: 0742003025700011

İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 8-13 34513   Esenyurt- İstanbul/ Türkiye
Telefon: 0212 886 75 23
Email: kvkk@samet.com.tr